Няма актуални събития за този период

Жълто слънце - Ахау - Плутон

Луна 11 | Ден 7
Седмица 41/52

Най-благоприятния ден и най-могъщия знак от Свещенния Календар. На езика на маите - Ахау – Господар, Господин, Повелител, Дядо-Слънце, Цвете, Предци. Много благоприятен ден за творчество и семейни традиции. Днешният ден дава сила и енергия за преодоляване на всякакви препятствия и лекуване на всякакви несгоди. Посветете този ден на бога.
 
Groove Salad   Downtempo electronica
Beat Blender   Upbeat electronica
Black Rock FM   Black Rock City
Drone Zone   Atmospheric space music
Space Station Soma   Analog electronic music
Secret Agent   Cinematic downtempo